Những điều các doanh nghiệp cần lưu ý khi thuê công ty dịch vụ kế toán

Khác với doanh nghiệp có nhân sự tự làm công việc kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách và báo cáo quyết toán thuế. Ở các doanh nghiệp thực hiện thuê công ty dịch vụ kế toán cần phải cẩn trọng hơn với các công việc “hậu kỳ” quyết toán thuế cho năm tài chính. Bởi lẽ, khi thuê công ty dịch vụ kế toán, phần lớn công việc liên quan đến báo cáo thuế, hồ sơ kế toán và báo cáo quyết toán cuối năm phụ thuộc vào đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ.

  1. Khi thuê công ty dịch vụ kế toán cần đàm phán nội dung gì?
  2. Nhận diện loại hợp đồng của công ty dịch vụ kế toán
  3. Cập nhật được thông tin chính xác, tin cậy khi thuê công ty dịch vụ kế toán

Khi thuê công ty dịch vụ kế toán cần đàm phán nội dung gì?

Doanh nghiệp thuê công ty dịch vụ kế toán cần đòi hỏi rõ ràng check-list công việc mà bên cung cấp dịch vụ phải làm thay cho công ty/doanh nghiệp mình. Hãy liệt kê thật chi tiết:

Ví dụ: (1) Thông báo phát hành hóa đơn; (2) Kê khai báo cáo thuế GTGT; (3) Kê khai báo cáo thuế TNCN; (4) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; (5) Giải trình/ Phúc đáp với cơ quan thuế khi có vụ việc/ giao dịch phát sinh;…

Khi thuê công ty dịch vụ kế toán cần đàm phán nội dung gì?
Khi thuê công ty dịch vụ kế toán cần đàm phán nội dung gì?

Tùy thuộc vào hình thức của hợp đồng dịch vụ mà doanh nghiệp yêu cầu thì có nội dung thỏa thuận sao cho phù hợp ở hai mức “Làm thay” hoặc “Tư vấn soát xét” nhưng hãy đảm bảo là phải yêu cầu đủ các nội dung liệu kê ở trên.

Nên đưa ra điều khoản: “Bên cung cấp dịch vụ kế toán thuế phải đảm bảo và chịu trách nhiệm bảo vệ thành công ít nhất 95% giá trị chi phí được trừ đã ghi nhận và lập trong báo cáo quyết toán thuế”.

Nhận diện loại hợp đồng của công ty dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: Công ty dịch vụ kế toán bao trọn gói toàn bộ trình tự thủ tục từ phát hành hóa đơn, giao dịch hành chính thuế, biên tập hóa đơn chứng từ, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế (gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân), kiện toàn hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan để bảo vệ số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ ghi nhận trong năm và cuối cùng là trách nhiệm giải trình số liệu kế toán khi có quyết định thanh tra thuế.

Nhận diện loại hợp đồng của công ty dịch vụ kế toán
Nhận diện loại hợp đồng của công ty dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán thuế soát xét: Doanh nghiệp tự bố trí nhân sự biên tập hồ sơ, thực hiện giao dịch hành chính thuế, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế và đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ sẽ soát xét, đánh giá lại tính trung thực, hợp lý, hợp lệ của các báo cáo cũng như hồ sơ chứng từ theo định kỳ Tháng/Quý/Năm (tùy theo thỏa thuận cụ thể). Có thể bao gồm việc tư vấn định hướng tổ chức công tác kế toán thuế hoặc không.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm: Doanh nghiệp tự kê khai báo cáo thuế hàng tháng/quý nhưng cuối năm vì lý do nào đó không thể hoặc có sự thay đổi nhân sự bất thường dẫn đến phải thuê công ty dịch vụ kế toán. Việc thuê dịch vụ loại này cũng có 2 cách làm: Cách 1 là đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ nhận số liệu kế toán tổng hợp và các tờ khai thuế trong năm đã thực hiện để lập báo cáo. Cách 2 là đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ phải ghi nhận lại toàn bộ số liệu phát sinh trong cả năm tài chính rồi mới lập báo cáo quyết toán.

Cập nhật được thông tin chính xác, tin cậy khi thuê công ty dịch vụ kế toán

Khi thuê các công ty dịch vụ kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có được những thông tin chính xác. Đảm bảo tin cậy cho việc đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh, thương mại, về quản trị hiệu quả nhất. Những nhận xét của các chuyên gia kế toán, của các kiểm toán viên là những nhận xét khách quan về tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Các nhận xét này sẽ có độ chính xác và tin cậy cao cho những người sử dụng tin tức tài chính do các doanh nhân, doanh nghiệp công bố.

Mặt khác, dịch vụ kế toán, kiểm toán do các công ty dịch vụ kế toán, các chuyên gia kế toán, kiểm toán viên thực hiện hoàn thành. Sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư loại bỏ những chi phí không hợp lý, không hợp lệ, tiết kiệm vốn đầu tư, ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho chủ doanh nghiệp.

Cập nhật được thông tin chính xác, tin cậy khi thuê công ty dịch vụ kế toán
Cập nhật được thông tin chính xác, tin cậy khi thuê công ty dịch vụ kế toán

Các công ty dịch vụ kế toán còn giúp cho các khách hàng nắm bắt và hiểu biết được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế thế giới và khu vực về các hoạt động quản lý kinh tế tài chính, kế toán và thuế.

Bài viết bạn quan tâm: Những đòi hỏi nhân sự trong dịch vụ kế toán tại TP.HCM

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/         Email: [email protected]

Comments are closed.